Στις εργασίες της 137ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθούν στην Αγία Πετρούπολη από τις 14 -έως τις 18 Οκτωβρίου2017, θα συμμετέχει και ο κ. Θεόδωρος Καράογλου. Κεντρικό θέμα της συζήτησης είναι η προώθηση του πολιτιστικού πλουραλισμού και της ειρήνης μέσω του διαθρησκευτικού και διεθνικού διαλόγου.

Παράλληλα με τις εργασίες της Συνέλευσης, ως μέλος αντιπροσωπείας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Βουλευτής  Β΄Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας θα παρακολουθήσει την συνεδρίαση της Γεωπολιτικής Ομάδας 12+ στην οποία ανήκει η Ελλάδα και θα εκπροσωπήσει την πατρίδα μας στη 2η Μόνιμη Επιτροπή για την αειφόρο ανάπτυξη, την οικονομία και το εμπόριο.

Η διακοινοβουλευτική Ένωση είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός των Κοινοβουλίων των κρατών μελών. Ιδρύθηκε το 1889 και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτήν από το 1890. Αριθμεί 155 χώρες και 9 συνδεδεμένα μέλη, με σκοπό την προώθηση του κοινοβουλευτικού διαλόγου την υπεράσπιση της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την συνεργασία μεταξύ των λαών, καθώς και την εδραίωση των αντιπροσωπευτικών θεσμών.

Όπως σημειώνει ο ίδιος: Το γεγονόςότι η Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης επικεντρώνεται στο ευαίσθητο θέμα της προώθησης του πολιτιστικού πλουραλισμούκαι της ειρήνης μέσω του διαθρησκευτικού και διεθνικού διαλόγου, μας καθιστά κοινωνούς της ανάγκης άμεσης υιοθέτησης πολιτικών που θα ενισχύσουντην διαπολιτισμική επικοινωνία ως όχημα εμπέδωσης της ειρήνης, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Προσωπικά πιστεύω ότι η καλλιέργεια υγιούς θρησκευτικής και πολιτιστικής συνείδησης αποτελεί θεμέλιο της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Θεόδωρος Καράογλου – Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ