Μια ευκαιρία να συζητηθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων θα αποτελέσει η Σύνοδος Κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου, στην Τεργέστη της Ιταλίας.

Η Σύνοδος θα χρησιμεύσει ως σημαντική ευκαιρία για να προωθηθούν η περιφερειακή συνεργασία, η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, η χρηστή διακυβέρνηση, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω προώθηση της προοπτικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την περιοχή.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από το επιτελείο της Φεντερίκα Μογκερίνι, της Υπάτης Εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, που διοργανώνει τη Σύνοδο, στα κράτη της περιοχής θα προσφερθεί ένα τριπλό πακέτο με δράσεις και προτεραιότητές.

Συγκεκριμένα, θα προωθηθεί μια ατζέντα για τη συνδεσιμότητα, την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση και τη νεολαία.

Σε ό,τι αφορά την ατζέντα της «συνδεσιμότητας», η οποία στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης και σχέσεων καλής γειτονίας, ιδίως μέσω της προετοιμασίας και της χρηματοδότησης συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων περιφερειακών υποδομών στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, η Κομισιόν θα ανακοινώσει ουσιαστική νέα χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ετήσιου «πακέτου σύνδεσης» και θα καθοδηγήσει σχετικά μεταρρυθμιστικά μέτρα στον τομέα των μεταφορών.

Όσον αφορά την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση, οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων αναμένεται να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη ενός περιφερειακού οικονομικού χώρου με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής για την ενθάρρυνση των επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως μέσω της έξυπνης ανάπτυξης.

Για πρώτη φορά στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου, μια ψηφιακή διάσταση αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης, με στόχο την ενσωμάτωση της περιοχής στην πανευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά.

Όσον αφορά την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, η Κομισιόν θα ενισχύσει την ουσιαστική υφιστάμενη στήριξή της προς τις ΜΜΕ μέσω μιας νέας συνεισφοράς στο Πακέτο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και Καινοτομίας των Δυτικών Βαλκανίων.

Τέλος η Κομισιόν μαζί με την ιταλική κυβέρνηση οργανώνουν ένα φόρουμ νεολαίας ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από πέρυσι και να διερευνήσει περαιτέρω τομείς συνεργασίας.

Τα συμπεράσματα του φόρουμ για τη νεολαία θα παρουσιαστούν στη Σύνοδο Κορυφής. Με βάση τα αποτελέσματα του φόρουμ για τη νεολαία, η Περιφερειακή Υπηρεσία Συνεργασίας Νεολαίας (RYCO) θα αναπτύξει περαιτέρω το πρόγραμμα εργασίας της για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των νέων της περιοχής.

Σημειώνεται ότι η Ιταλία φιλοξενεί την τέταρτη ετήσια Σύνοδο Κορυφής με τα Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο της «Διαδικασίας του Βερολίνου», μιας πρωτοβουλίας περιφερειακής συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία θα ακολουθεί τις συνόδους κορυφής του Βερολίνου (2014), της Βιέννης (2015) και του Παρισιού (2016).