Παρά τις ενθαρρυντικές εκτιμήσεις για τη χώρα μας όσον αφορά στον τουρισμό, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Eurostat περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες και συγκεκριμένα, το 53,6% δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν διακοπές ούτε για μια βδομάδα κατά τη διάρκεια του έτους.

Με τα στοιχεία της Eurostat για τον τουρισμό στην Ευραπαϊκή Ένωση να είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά, το 33% των νοικοκυριών σε κράτη – μέλη της ΕΕ δεν δύνανται να πραγματοποιήσουν ένα 7ήμερο ταξίδι.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση από το τέλος ενώ, στη δυσχερέστερη θέση βρίσκεται η Ρουμανία με ποσοστό 67%. Ακολουθεί η Κραοτία με 62,8% και η Βουλγαρία με ποσοστό 56,4%.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Σουηδία, καθώς το ποσοστό των νοικοκυριών της χώρας που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για διακοπές μιας βδομάδας είναι μόλις το 8%.

Ως προς το ποσοστό της Ελλάδας σημειώνεται αύξηση των πολιτών που αδυνατούν να κάνουν διακοπές καθώς πριν πέντε χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 51.2%.