Πρώτη στη λίστα με τις χώρες οι οποίες πλήττονται από τη «σκιώδη» οικονομία βρίσκεται η Ελλάδα, ενώ ακολουθούν ακόμα δύο χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Οικονομικών Ερευνών, του πανεπιστημίου του Τούμπιγκεν στη Γερμανία, η παραοικονομία στη χώρα μας διαμορφώνεται στο 21,5% του ελληνικού ΑΕΠ για το 2017.

Το ίδιο ποσοστό για την Ιταλία είναι 19,2%, για την Ισπανία 17,8%, για τη Γερμανία 10,4%, ενώ για τις ΗΠΑ 5,4%. Για τη Νορβηγία το ποσοστό της παραοικονομίας αντιστοιχεί στο 12,2% του ΑΕΠ ενώ για το Ηνωμένο Βασίλειο στο 9,4%. Το ίδιο ποσοστό για την Ιαπωνία είναι 8,6% ενώ για την Ελβετία 6%.

Ο όρος της «σκιώδους» οικονομίας αφορά εκείνες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται «εκτός βιβλίων» επιχειρήσεων και ιδιωτών, δεδομένου ότι πολλοί από αυτούς παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποφεύγοντας τη φορολογία.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τον τρόπο αυτό έχουν καταγράψει ραγδαία άνοδο σε παγκόσμια κλίμακα ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης.

Η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το παράνομο εμπόριο την περίοδο 2012-2014 υπολόγιζε τότε τη «σκιά» της παραοικονομίας στα 650 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα νούμερα προκαλούν ανησυχία στις κυβερνήσεις των κρατών, αφού τα φορολογικά έσοδα για το κράτος εμφανίζονται όλο και μειωμένα. Φόβοι εκφράζονται παράλληλα για το γεγονός πως η προσπάθεια περιορισμού της παραοικονομίας μπορεί να περιορίσει την οικονομική ανάπτυξη και να παρεμποδίσει την καινοτομία.

Πολλοί συνδέουν τη φοροδιαφυγή με την παραοικονομία, ωστόσο σημειώνεται πως η φοροδιαφυγή είναι μέρος τόσο της παραοικονομίας όσο και της επίσημης οικονομικής δραστηριότητας ενώ μέρος της παραοικονομίας, παρά το γεγονός ότι δεν καταγράφεται επισήμως, καταλήγει στην καταβολή φόρων, μέσω των μεταγενέστερων συναλλαγών με τη φανερή οικονομία.

 

ΠΗΓΗ: Huffingtonpost.gr