Ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση παραμένει απροσδιόριστος ως προς το ποια ακριβώς «αρχή» θα είναι αυτή που θα καθορίζει την εμπορική αξία ενός ακινήτου. Την ίδια στιγμή που το ίδιο το κράτος για να υπολογίσει τον ΕΝΦΙΑ χρησιμοποιεί την αντικειμενική αξία.

Ο νόμος προβλέπει ότι με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας αυτής και η αμοιβή του.

Μέχρι σήμερα όμως και καθώς πλησιάζει η ώρα των πλειστηριασμών, δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που να προσδιορίζει ποιο ακριβώς όργανο και με ποια διαδικασία θα προσδιορίζεται η εμπορική αξία για κάθε ακίνητο, αφού αυτή είναι διαφορετική, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ακινήτου, οι οποίες δεν υπολογίζονται με το σύστημα των αντικειμενικών που ισχύουν ανά περιοχή.

«Επιπλέον, εκτός από τον άμεσο κίνδυνο να «βγουν στο σφυρί» ακίνητα πολιτών σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, μείζον ζήτημα προκαλείται και με τον ορισμό με υπουργική απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τον προσδιορισμό των εμπορικών αξιών, καθώς το συγκεκριμένο όργανο θα έχει ιδιαίτερα αυξημένες και ευρείες αρμοδιότητες σε ένα πολύ ευαίσθητο για τους πολίτες θέμα» τονίζει ο Νικήτας Κακλαμάνης και ζητά απαντήσεις από τον υπουργό Οικονομικών για το αν θα προχωρήσει στην έκδοση υπουργικής απόφασης, ώστε να μάθουν πώς και ποιος θα καθορίζει την αξία των ακινήτων.