Ανοίγει διάπλατα η πόρτα για χιλιάδες προσλήψεις στους δήμους όλης της χώρας με τη νέα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία υπεγράφη στις αρχές Αυγούστου μεταξύ της ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών και της ΠΟΕ – ΟΤΑ και κυρώθηκε με νόμο πριν από λίγες ημέρες.

Η νέα σύμβαση προβλέπει τη μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου (σε 32 ώρες από 40 που ίσχυε μέχρι σήμερα) και για τους εργατοτεχνίτες, εξομοιώνοντάς τους με το προσωπικό καθαριότητας. Το νέο αυτό ωράριο δύο ταχυτήτων προκαλεί στους δήμους τεχνητή έλλειψη προσωπικού. Παράλληλα, για τους εργαζομένους στις υπηρεσίες καθαριότητας αλλά και σε κάποιες τεχνικές ειδικότητες προβλέπεται έξτρα άδεια πέντε ημερών με πλήρεις αποδοχές. Οι τρεις από αυτές είχαν δοθεί ήδη με την ΕΣΕΕ του 2009 και αυξήθηκαν κατά δύο με την ΕΣΕΕ του 2017.

Στη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει την αντίστοιχη του 2009, επικαιροποιούνται οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων που έχουν σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ α’ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών. Αφορά δε όχι μόνο τους «ήρωες της καθημερινότητας» εργαζομένους στην καθαριότητα, για τους οποίους οι ρυθμίσεις της σύμβασης (για την έξτρα άδεια των πέντε ημερών) είναι απόλυτα δικαιολογημένες, αλλά αντίθετα διευρύνεται κατά πολύ – και μάλιστα χωρίς προφανή λόγο – η λίστα των δικαιούχων, εντάσσοντας στο ευεργετικό μέτρο πολλές ειδικότητες τεχνιτών που εργάζονται στους δήμους.

Βάσει της νέας αυτής συλλογικής σύμβασης, η οποία έρχεται οκτώ χρόνια μετά την υπογραφή της τελευταίας, ωφελούμενοι θα είναι οι υπάλληλοι που ανήκουν σε συλλόγους – μέλη της ΠΟΕ, με τους συλλόγους αυτούς να παρέχουν βεβαιώσεις διάρκειας ενός έτους στους εργαζομένους για τον τομέα στον οποίο απασχολούνται, οι οποίες και θα ανανεώνονται υποχρεωτικά κάθε χρόνο.

Ποιοι ωφελούνται. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σύμβαση, οι εργαζόμενοι στους χώρους υγειονομικής ταφής, όσοι απασχολούνται στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, στους σταθμούς μεταφόρτωσης αλλά και στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων θα έχουν πλέον πέντε ημέρες επιπλέον άδεια από την προβλεπόμενη – ήτοι 25 ημέρες -, μετά τη συμπλήρωση ενός έτους απασχόλησης. Επιπλέον τρεις ημέρες θα προσθέτουν από δω και στο εξής στην κανονική τους ετήσια άδεια όταν συμπληρώσουν πέντε χρόνια εργασίας οι εργαζόμενοι μιας μακράς λίστας ειδικοτήτων που απασχολούνται στους δήμους, κυρίως δε, εργατοτεχνικό προσωπικό, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων ακόμη και υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι.

Πάντως, όπως επισημαίνουν άνθρωποι που γνωρίζουν εκ των έσω τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι έξτρα ημέρες άδειας αναμένεται να δημιουργήσουν μαύρες τρύπες στους δήμους, αυξάνοντας τις ελλείψεις προσωπικού. Για τους ίδιους, δε, είναι πλέον σίγουρο πως η υπογραφή της ΕΣΕΕ ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για να γίνουν το επόμενο διάστημα προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κατ’ εκτίμηση οι δήμοι θα χρειαστούν έως και 20% περισσότερο εργατοτεχνικό προσωπικό, επιπλέον εργαζομένους στις υπηρεσίες πρασίνου αλλά και οδηγούς λόγω της μείωσης του ωραρίου. Αντίστοιχα, η αύξηση των ημερών αδείας θα δημιουργήσει κενά και στον τομέα της καθαριότητας, που θα αγγίξουν το 10%. Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των εργαζομένων στην καθαριότητα εκτιμάται ότι κυμαίνεται περίπου στους 35.000, μαζί με τους συμβασιούχους.

Συγκεντρωτισμός. «Είμαστε υπέρ των εργαζομένων. Αλλωστε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να πάει μπροστά με εργαζομένους, οι οποίοι αγαπούν τον δήμο και τη δουλειά τους. Από την άλλη, ωστόσο, το κεντρικό κεντρικό κράτος θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα οι αιρετοί να αποφασίζουν για τους εργαζομένους τους.

Δεν είναι δυνατόν ο υπουργός να είναι αρμόδιος και για τον τελευταίο εργαζόμενο του εκάστοτε δήμου. Βεβαίως οι κανόνες να μπαίνουν από το κράτος, τα υπόλοιπα, όμως, είναι δουλειά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» τονίζει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης. Αυτός ο συγκεντρωτισμός, όπως εξηγεί, δημιουργεί προβλήματα, καθώς παίρνονται αποφάσεις κεντρικά για τους εργαζομένους στους ΟΤΑ, δίχως να λαμβάνονται υπόψιν οι ελλείψεις και τα κενά που αντιμετωπίζει κάθε δήμος.

Ολες οι συνδικαλιστικές άδειες είναι αμειβόμενες
«Ολες οι προβλεπόμενες συνδικαλιστικές άδειες είναι αμειβόμενες και ο εργοδότης βαρύνεται με την καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών» αναφέρεται ρητά στη νέα συλλογική σύμβαση. Παράλληλα, οι δήμοι, οι οποίοι απασχολούν γυναίκες υπαλλήλους πλήρους ή μερικής απασχόλησης, υποχρεούνται σε περίπτωση εγκυμοσύνης να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυχτερινές βάρδιες. Οταν δε, οι εγκυμονούσες ζητήσουν την εξαίρεσή τους από τις νυχτερινές βάρδιες, επιβάλλεται οι υπηρεσίες να ικανοποιήσουν το αίτημά τους.

 

Εύη Σαλτού

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ