Ποια τα ευρήματα στην Νότια Αφρική που ενθουσίασαν τους ερευνητές;

Χρονολογούνται περί το 200.000 π.Χ. και πιστεύεται πως ανήκουν στους Ανουνάκι!