Συνάντηση με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης είχε ο υπ. Βουλευτής ΝΔ.
Η στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι ένας από τους βασικούς άξονες του προγράμματος της ΝΔ για την ανάπτυξη της χώρας και την αναζωογόνηση της μεσαίας τάξης.

Είναι και μία προσωπική δική μου δέσμευση προς τους εκπροσώπους των φορέων της πόλης μας.