Η εξέλιξη της τεχνολογίας δημιούργησε την ανάγκη για σπάνιες γαίες, και θέλοντας ο δυτικός κόσμος να σπάσει το παγκόσμιο μονοπώλιο της Κίνας ξεκίνησε επενδύσεις για ανεύρεση και εξόρυξη σπάνιων γαιών για τις ανάγκες της βιομηχανίας τους από μοτέρ, ανεμογεννήτριες έως τσιπς και ηλεκτρονικά μικροκυκλώματα.

Η Ιαπωνία ξεκίνησε εξερεύνηση στον βυθό του Ειρηνικού Ωκεανού στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη σε βάθος 6 χιλιάδων μέτρων που βρίθει από τέτοιου είδους μεταλλεύματα. Από ανακοινώσεις της Ιαπωνικής κυβέρνησης φαίνεται ότι τον Απρίλιο του 2023 θα ξεκινήσουν οι εξορύξεις των σπάνιων γαιών από τον βυθό.

Το ίδιο συμβαίνει και στην Αυστραλία στο κεντρικό τμήμα αυτής της ηπείρου δηλ. στο πιο ζεστό μέρος που έχει, γίνονται εξερευνήσεις για τα σπάνια μέταλλα και στοιχεία στο υπέδαφος της και έχει πληθώρα τέτοιων σπάνιων γαιών.

Το ίδιο συμβαίνει πλέον και στην Αμερικανική  Ήπειρο και Καναδά.

Στον Καναδά επίσημα έχει δημοσιευθεί ότι εξεύρεση σπάνιων γαιών στο Οντάριο σηματοδοτούν πλέον τις επενδύσεις προς εξόρυξη.

 Όλοι ξεχνούν βέβαια τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα και το αποτύπωμα άνθρακα που χρειάζεται για εξόρρυξη και επεξεργασία αυτών των υλικών.

 

Spyros Spyrakis