Ταμείο Ανάκαμψης: Εντός ημερών η 3η δόση των 1,7 δισ. ευρώ

Στα τα 11 δισ. ευρώ οι μέχρι τώρα εκταμιεύσεις

Μέσα στις επόμενες ήμερες το υπουργείο Οικονομικών θα αποστείλει αίτημα στην Κομισιόν για να εκταμιευτεί η 3η δόση ύψους 1,7 δισ. ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες “έκλεισαν” και τελευταία προαπαιτούμενα. Η συγκεκριμένη δόση αφορά μόνο ενισχύσεις έργων και δράσεων, δηλαδή επιδοτήσεις επιτοκίου για τα προνομιακά δάνεια του Ταμείου που δίδονται στους μικρομεσαίους.

Μέχρι σημερα έχουν εισρεύσει, στα κρατικά ταμεία περισσότερα από 11 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτήν την περίοδο “τρέχουν” 300 περίπου διαγωνισμοί ή ολοκληρώνονται (μέσω αυτών ανατίθενται οι δημόσιες συμβάσεις για την υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης). Επίσης το εργαλείο των δανείων του Ταμείου έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον διαφόρων χωρών, με αποτέλεσμα να ζητούν τεχνογνωσία από τις ελληνικές αρχές. Ο συνολικός προϋπολογισμός των 392 επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί, προς το παρόν, στο δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ανέρχεται σε 12,33 δισ. ευρώ.

Από τα 12,33 δισ. ευρώ, 5,1 δισ. ευρώ είναι δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), 4,11 δισ. ευρώ είναι κεφάλαια που έχουν διαθέσει οι συνεργαζόμενες τράπεζες και σε 3,12 δισ. ευρώ αντιστοιχεί η ίδια συμμετοχή των επενδυτών (στοιχεία έως 30.4.2023).

Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί αφορούν σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται ο πρωτογενής τομέας, η βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο, οι ηλεκτροπαραγωγικές επενδύσεις – ΑΠΕ, οι τηλεπικοινωνίες, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες.

Οι 136 δανειακές συμβάσεις, που έχουν, ήδη, υπογραφεί στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0» έχουν συνολικό προϋπολογισμό 5,74 δισ. ευρώ Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώνεται σε 1,9% και η μέση διάρκεια αποπληρωμής των δανείων σε 12 έτη. Από τις 392 επενδυτικές προτάσειςπου έχουν κατατεθεί οι 236 προέρχονται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), με το συνολικό προϋπολογισμό τους να διαμορφώνεται στα 2,75 δισ. ευρώ.

Από τα προαπαιτούμενα που έπρεπε να υλοποιηθούν για την 3η δοση τα βασικότερα ηταν:

– Βιομηχανικά πάρκα νομοθετική μεταρρύθμιση: Θέσπιση πρωτογενούς δικαίου για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για τα βιομηχανικά επιχειρηματικά πάρκα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της ανασφάλειας δικαίου, της επίλυσης ζητημάτων διακυβέρνησης και της παροχής αποτελεσματικών κινήτρων για την επίλυση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων.

– Προκήρυξη δεύτερου γύρου ενεργειακής εξοικονόμησης με έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης για τις ενεργειακά φτωχές κατοικίες.

– Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης του προγράμματος για τις ανακαινίσεις του τρίτου γύρου, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης διαδικασίας για τη διασφάλιση της μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από τις κατοικίες κατά 30% σε σύγκριση με τις αρχικές επιδόσεις της και υπολογιζόμενες σε kWh/m2.

– Έναρξη προγράμματος για την επιλογή περισσότερων από 8.000 δημόσια προσβάσιμων σημείων ηλεκτρικών οχημάτων σε στρατηγικές αστικές και προαστιακές τοποθεσίες εντός των πόλεων σε σημεία ενδιαφέροντος και έναρξη ισχύος των σχετικών υπουργικών αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

– Πιο φιλικά φορολογικά εργαλεία για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής Διοίκησης και της είσπραξης φόρων.

– Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης όπως τα καπνικά, αλκοόλ και ενέργεια. Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καταρτιστεί θα πρέπει να εκδοθούν εγκύκλιοι που θα τεθούν σε ισχύ θα αφορούν την προετοιμασία νέου ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο θα υποστηρίζει την διαδικασία ελέγχου με την παρακολούθηση των τελωνειακών συναλλαγών και διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο.

– Παρεμβάσεις για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, για την εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δεξιότητες, αλλά και για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης.

– Μεταρρύθμιση στους τομείς της ψυχικής υγείας και των εθισμών. Σύσταση και πλήρης λειτουργία 50 Μονάδων Ψυχικής Υγείας με τη στήριξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Υποστήριξη της Ψυχικής Υγείας.

pentapostagma.gr