Υπ. Παιδείας: Ανάκληση συγκεκριμένων προσλήψεων – Η Υπουργική Απόφαση

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλάδου ΤΕ16 – Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ03, ΠΕ86 και ΤΕ16, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το διδακτικό έτος 2023-2024

Η ΥΑ ΕΔΩ

Source link