Ασκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης στο Λιμάνι Ηρακλείου

Άσκηση αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης  εντός του Λιμένος Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 καθώς και στην περιοχή των Λινοπεραμάτων την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, με στόχο την αξιολόγηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της αποτελεσματικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ όλων των φορέων και υπηρεσιών του ΟΛΗ για την επιτυχή και έγκαιρη αντιμετώπιση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πετρελαιοειδή καθώς επίσης και στην εξοικείωση και χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού απορρύπανσης.

Πέρα από το καθαρά  πρακτικό  μέρος, πραγματοποιήθηκε  εξειδικευμένη ανάλυση στους κινδύνους και τα ενδεχόμενα περιστατικά που θα  κληθεί  να αντιμετωπίσει  ο  Ο.Λ.Η.   με έμφαση στις  τεχνικές συμβουλές  και την μετάδοση της εμπειρικής  λύσης .

Παρουσιάστηκαν   λύσεις , ενέργειες  και κινήσεις  επικεντρωμένες  στην πράξη και όπως αυτές έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά κατά  δεκάδες ναυάγια,  με την αποτελεσματική  χρήση του εξοπλισμού, των πλωτών και των άλλων υποδομών της εγκατάστασης  και στα προβλήματα   που πιθανόν να προκύψουν κατά την διαχείριση ενός περιστατικού θαλάσσιας  ρύπανσης.

Όπως προαναφέρθηκε, η πρακτική εκπαίδευση  πραγματοποιήθηκε   με στόχο  την  εφαρμογή στην πράξη  της  θεωρίας και την αποκόμιση τεχνογνωσίας πάνω στον εξοπλισμό αντιρρύπανσης  που διαθέτει  24/7 hours  ο Ο.Λ.Η

 • Νομοθετικό πλαίσιο αντιμετώπισης ρυπάνσεων . Εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου αντιρρύπανσης  CP2023  του  Ο. Λ.Η .
 • Υποχρεώσεις λιμενικών εγκαταστάσεων – πιθανά σενάρια για τις εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Η.
 • Πηγές ρύπανσης ,  Ρύπανση από πετρελαιοειδή  προερχομένη είτε   από  ατύχημα  ( λόγοι: φωτιά , προσάραξη , σύγκρουση , διαρροή κατά την τροφοδοσία )  είτε από την λειτουργία  των εγκαταστάσεων
 • Είδη & Ιδιότητες πετρελαίου  που ενδέχεται να  διαφύγει  στο θαλάσσιο χώρο  του Ο.Λ.Η
 • Παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης της εγκατάστασης.
 • Διαδικασίες χρήσεως των πλωτών φραγμάτων με έμφαση στην διευθέτηση τους .
 • Δεσίματα και αγκυροβόληση γύρω από το πλοίο , σε προβλήτα  , τοπικά  σε σημείο  αγωγού όμβριων .
 • Αγκυροβόληση , έλξη , διευθέτηση  , διορθωτικές ενέργειες  κατά την χρήση  των πλωτών φραγμάτων τύπου κουρτίνα.
 • Λόγοι αστοχίας φραγμάτων  , καταβύθιση , παρασυρμός , οριζοντίωση , υπερπήδηση
 • Ανάκτηση  της  κηλίδας   , Είδη skimmer & επιλογή Ελαιοσυλλέκτες φυσική υπερχείλισης
 • Προβλήματα  που προκύπτουν συνήθως  κατά  την Ανάκτηση Πετρελαίου με  Ελαιοσυλλέκτες (Skimmers) & Απορροφητικά Υλικά
 • Διαδικασίες χρήσεως των απορροφητικών και προσκολλητικών υλικών και επιλογή του κατάλληλου υλικού ανάλογα με το περιστατικό  και το είδος  του πετρελαίου
 • Προστασία και συντήρηση  του εξοπλισμού τόσο κατά την ρήψη όσο και το μάζεμα των φραγμάτων .
 • Μεταφορά  και διαχείριση των παραγομένων  αποβλήτων σύμφωνα με την νομοθεσία σε αδειοδοτημενες εγκαταστάσεις  ανακύκλωσης &  τελικής  διάθεσης

Η εκπαίδευση και η άσκηση συνδιοργανώθηκαν  υπό τον συντονισμό του Διευθύνοντα Σύμβουλου του Ο.Λ.Η. Α.Ε. κ. Μηνά Παπαδάκη, του προέδρου του Ο.Λ.Η. Α.Ε. κ. Ιωάννη Βαρδαβά, των  διευθυντών & ΥΑΛΕ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. (κ. Φραγκάκης, κ.Τσιμπλοστεφανάκης  κ.Καμπανα, κ.Παξιμαδάκη ),του Κ.Λ/Χ Ηρακλείου  και του τμήματος  Π.Θ.Α.Π του Κ.Λ/Χ Ηρακλείου  και της  Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος  Α.Ε.   σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τους φορείς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων (ΠΔ 55/1998, ΠΔ 11/2002, κύρωση της συνθήκης OPRC 1990)

Source link