Αναβαθμίστηκε ενεργειακά το Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων

Η ενεργειακή αναβάθμιση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας «Διασυνοριακές ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ POLI-SYNERGIES» 

Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιασθούν στην 3η εταιρική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 10 και 11 Οκτωβρίου 2023 στα Χανιά  

Ολοκληρώθηκαν την 24-06-2023 οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων στην Κρήτη στο πλαίσιο συμμετοχής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στην Πράξη με τίτλο Πρόγραμμα Συνεργασίας «Διασυνοριακές ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ POLI-SYNERGIES».

Μετά την ενεργειακή αναβάθμιση, το κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων κατατάσσεται πλέον στην ενεργειακή κατηγορία Β+, η οποία αποτυπώνεται στο σχετικό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Ειδικότερα, τοποθετήθηκε κατάλληλη θερμοπρόσοψη σε όλες τις όψεις του κτιρίου, υγρομόνωση- θερμομόνωση στην ταράτσα, καινούρια υαλοστάσια- υαλοπίνακες υψηλής ενεργειακής απόδοσης σε όλα τα ανοίγματα καθώς και φωτιστικά τύπου LED.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε πρότυπο εργαστήριο που περιλαμβάνει επιδεικτικά μοντέλα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκό πάνελ, ανεμογεννήτρια κτλ) καθώς και εξοπλισμό προβολών και μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου, για την εξοικείωση του προσωπικού στους σύγχρονους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, μεταξύ των οποίων και η ενεργειακή αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, θα παρουσιασθούν στην 3η εταιρική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά το διήμερο 10 και 11 Οκτωβρίου 2023, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των τριών δικαιούχων της πράξης.

Υπενθυμίζεται ότι κύριος δικαιούχος και συντονιστής της Πράξης, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) – Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων με  τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας και της Αστυνομίας Κύπρου.

Source link