ΕΕ: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων 2022- 2027 για την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων 2022- 2027 για την Ελλάδα.

Στις 6 Ιανουαρίου 2022, η Επιτροπή ενέκρινε τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 για την Ελλάδα και την τροποποίησή του στις 14 Ιουλίου 2022 για την αύξηση της έντασης της βοήθειας σε περιοχές που προσδιορίζονται για στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Στις 30 Μαΐου 2023, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με πιθανή ενδιάμεση αναθεώρηση των χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας που εγκρίθηκε σήμερα επιτρέπει υψηλότερα ανώτατα ποσά ενίσχυσης σε επενδύσεις σε ορισμένες περιοχές, λόγω της μείωσης του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε αυτές τις περιοχές.

Τα ανώτατα ποσά της ενίσχυσης θα αυξηθούν ως εξής:

από 40% σε 50% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στο Νότιο Αιγαίο

από 50% σε 60% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στην Κρήτη και τη Δυτική Μακεδονία.

Ο τροποποιημένος χάρτης θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Source link