7η ΥΠΕ Κρήτης – Συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου eCREAM

Τη δεύτερη, ετήσια συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «eCREAM: enabling Clinical Research in Emergency and Acute care Medicine through automated data extraction»  φιλοξένησε η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης την Πέμπτη, 19 και την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν περισσότεροι από 35 γιατροί, νοσηλευτές, επιστήμονες πληροφορικής και ειδικοί στην προστασία προσωπικών δεδομένων από 8 χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβενία, Σλοβακία, Πολωνία και Ελβετία) και 11 ερευνητικούς φορείς και φορείς υγείας, με τους οποίους η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης συνεργάζεται στενά για την υλοποίηση του έργου, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του κ. Γεώργιου Νότα, Αναπληρωτή Καθηγητή Επείγουσας Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αντικείμενο του πενταετούς έργου, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το  πρόγραμμα Ορίζοντας (Horizon) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων αυτοματοποιημένης εξόρυξης δεδομένων υγείας σε περιβάλλον επείγουσας ιατρικής. Το συντονισμό του έργο έχει το κορυφαίου Ιταλικό μη κερδοσκοπικό ερευνητικό κέντρο Mario Negri Institute for Pharmacological Research (IRFMN).

Με τη χρήση, μεταξύ άλλων, τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης, το έργο eCREAM στοχεύει:

(α) στην ανάπτυξη νέων τεχνικών λύσεων για την εξαγωγή αξιόπιστων κλινικών πληροφοριών από δομημένα και μη δομημένα δεδομένα που περιέχονται σε ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών,

(β) στην ανάπτυξη τεχνολογιών που θα επιτρέπουν την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση, αναζήτηση και χρήση δεδομένων από ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας ασθενών που προσέρχονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών από κλινικούς ιατρούς, ερευνητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την υγεία, με σεβασμό στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία

Μέσω της υλοποίησης του έργου eCREAM, θα καταστεί εφικτή, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού φακέλου υγείας προσαρμοσμένου στις ανάγκες των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίος θα μπορούσε να υιοθετηθεί από τα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Source link