Ασυνόδευτα Ανήλικα – Στοιχεία Νοεμβρίου 2023

*1.834 Εκτιμώμενος αριθμός Α.Α στην Ελλάδα, εκ των οποίων:

 • 83% Αγόρια
 • 17% Κορίτσια
 • 10% <14 ετών
 • 1.243 Α.Α. σε Κέντρα Φιλοξενίας
 • 140 Α.Α. σε Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης
 • 83 Α.Α. σε Δομές Επείγουσας Φιλοξενίας
 • 392 Α.Α. σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
 • 6 Α.Α. σε Δομές Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο

Δυναμικότητα θέσεων φιλοξενίας: 

 • 2.076 θέσεις σε Δομές Φιλοξενίας (Κέντρα φιλοξενίας/Διαμερίσματα
  ημιαυτόνομης διαβίωσης)
 • 198 θέσεις σε Δομές Επείγουσας Φιλοξενίας

Source link