Έρευνα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε 27 Χώρες – Το 50% πιστεύει ότι το ελληνικό σύστημα είναι σε κρίση

Σήμερα, φαίνεται ότι τα Εθνικά Συστήματα Υγείας «υποφέρουν» διεθνώς, και σημαντικές ποσοστώσεις πολιτών αποδίδουν τα προβλήματα των συστημάτων υγείας στην αναποτελεσματική διαχείριση ή/και στην ανεπαρκή χρηματοδότηση. Και φυσικά η καλή, σωστή και οργανωμένη υγειονομική περίθαλψη είναι ένα θέμα που απασχολεί τους ανθρώπους παγκοσμίως ανεξαρτήτως της χώρας που ζουν.

Η νέα έρευνα της Focus Bari σε συνεργασία με την IRIS Market Research Worldwide με τίτλο «Έκθεση για την Υγειονομική Περίθαλψη – Παγκόσμια Μελέτη Εμπιστοσύνης Κοινού 2023» που υλοποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2023 έδειξε ότι:

  • Σχεδόν 5 στους 10 πιστεύουν ότι το Ελληνικό σύστημα υγείας βρίσκεται σε κρίση.
  • 4 στους 10 πιστεύουν ότι η ανεπαρκής χρηματοδότηση ευθύνεται  για τα προβλήματα στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα.
  • Μόνο ο 1 στους 3 Έλληνες εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο η εθνική κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης.

Δείτε όλη την παρουσίαση της έρευνας εδώ

See the whole survey presentation here

Source link