Τριμερής συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Μάλτας για θέματα ναυτιλίας

H υποστήριξη της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στο πλαίσιο του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, αλλά και οι τρόποι ενίσχυσης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς της, αποτέλεσαν τα κύρια θέματα συζήτησης κατά την 8η άτυπη Τριμερή Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Μάλτας που φιλοξένησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του υπουργείου, την Κύπρο και τη Μάλτα εκπροσώπησαν κυβερνητικές αντιπροσωπείες με επικεφαλής αντίστοιχα την υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας Μαρίνα Χατζημανώλη και τον υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Κεφαλαιουχικών Έργων, Dr. Aaron Farrugia.

Οι υπουργοί είχαν την ευκαιρία, στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου των τριών σημαντικών ναυτιλιακών χωρών της Ε.Ε., να ανταλλάξουν απόψεις και για την περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας τους στον τομέα των ναυτιλιακών μεταφορών τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΙΜΟ.

Συζήτησαν επίσης και για τα νομοθετικά πακέτα ναυτιλιακού ενδιαφέροντος «Προσαρμογή στον στόχο του 55%» (Fit for 55) και «Εκσυγχρονισμός των κανόνων της Ε.Ε. για την ασφάλεια στη θάλασσα και την πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων» (Maritime Safety Package).

Οι υπουργοί της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας είχαν παράλληλα την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν την πάγια πολιτική τους, σχετικά με την εφαρμογή διεθνών κανόνων για την ποιοτική ναυτιλία, μέσω του ΙΜΟ, του μοναδικού, δηλαδή, διεθνούς οργανισμού που διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία.

Σημειώνεται ότι οι τρεις υπουργοί εξέφρασαν και την έμπρακτη υποστήριξή τους στον Οργανισμό σε όλα τα ζητήματα, τονίζοντας μάλιστα την ανάγκη για συγκερασμό αφενός της προστασίας του περιβάλλοντος και αφετέρου της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών.

Source link