Χανιά: Εξετάσεις για ειδική άδεια απόκτησης ΤΑΧΙ

Από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση Ειδικής άδειας οδήγησης (ΤΑΧΙ) θα διενεργηθούν στα γραφεία της Υπηρεσίας στις 13-12-2023 ημέρα Τετάρτη. Υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων έως και στις 11-12-2023 ημέρα Δευτέρα.

Source link