Συνήγορος του Πολίτη: Ειδική Έκθεση Ίσης Μεταχείρισης 2022 – 936 αναφορές για διακρίσεις

Την Ειδική Έκθεση Ίσης Μεταχείρισης για το 2022 δίνει στη δημοσιότητα ο Συνήγορος του Πολίτη. Κεντρικό συμπέρασμα αποτελεί το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των αναφορών για υποθέσεις διακρίσεων παρέχει ενδείξεις των τάσεων που εμφανίζουν οι διακρίσεις που καταγγέλλονται, αλλά τελεί σε αναντιστοιχία με το εύρος και την ένταση των διακρίσεων στο πραγματικό κοινωνικό πεδίο. Ειδικότερα, η θεματική κατανομή των αναφορών για διακρίσεις που έλαβε ο Συνήγορος κατά το 2022 είναι, για άλλη μία χρονιά ετεροβαρής: καταγγελίες για διάκριση λόγω φύλου αντιστοιχούν στις μισές επί του συνόλου των αναφορών, ενώ η αναπηρία αναδεικνύεται ως λόγος διάκρισης στο 1/5 αυτών.

Ειδική Έκθεση | Ίση Μεταχείριση 2022

Ειδική Έκθεση Ίσης Μεταχείρισης 2022

Source link