Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο ΑΠΘ από τη UNICEF

Με στόχο τη δημιουργία ενός Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, και ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Δρ Γασάν Χαλίλ, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, στην Πρυτανεία.

Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, οι δύο φορείς επισφράγισαν την κοινή δέσμευσή τους για την υπεράσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ελλάδα, μέσω της παραγωγής γνώσης, έρευνας, δεδομένων και τεκμηρίωσης, της διάδοσης των δικαιωμάτων του παιδιού, αλλά και μέσω της ενσωμάτωσή τους ως οριζόντια διάσταση στο ακαδημαϊκό, διδακτικό και ερευνητικό, έργο.

Επιπλέον, μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας προβλέπεται η διάδοση των δικαιωμάτων του παιδιού, με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο, όπως π.χ. με εργαστήρια, συνέδρια, εκδηλώσεις για το κοινό και εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, η UNICEF θα υποστηρίξει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης σε συναφείς θεματικές και σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση, τις σχολές και τα τμήματα του ΑΠΘ.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την UNICEF, o κ. Κωβαίος, δήλωσε: «Με δεδομένη τη δέσμευσή μας για την υπεράσπιση και την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού όπως αποτυπώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό του, θα παράσχει, την απαραίτητη επιστημονική υποστήριξη σε πεδία όπως της κοινωνικής πολιτικής για τα παιδιά, της παιδικής προστασίας και της ποιοτικής-συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και θα συνεργαστεί με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα ώστε να αναπτυχθεί στο ΑΠΘ ένα Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού».

Ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Δρ Γασάν Χαλίλ, δήλωσε «Είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφανος που εγκαινιάζουμε σήμερα το Κέντρο Δικαιωμάτων του Παιδιού στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τον Πρύτανη κύριο Κωβαίο προσβλέπουμε σε απτά αποτελέσματα για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και τη διδασκαλία των δικαιωμάτων του παιδιού στα Πανεπιστήμια».

Source link