Ξετυλίγεται ο «Μίτος» του Δημοσίου για έξοδο από τον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας

Το κράτος χαρτογραφεί τον εαυτό του με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών στο Δημόσιο και την καταπολέμηση της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας.
Με το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» τυποποιούνται και καταγράφονται όλες οι διαδικασίες του Δημοσίου, φυσικές και ψηφιακές, ώστε να γίνει δυνατή η μείωση και κατάργηση δικαιολογητικών και διατυπώσεων και η αυτόματη ενημέρωση των πολιτών.
Σχεδιάστηκε και διαμορφώθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μετά τις εκλογές του Ιουνίου η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών.
Από τον Ιούλιο του 2022 που τέθηκε σε πλήρη λειτουργία έως σήμερα έχουν καταχωρισθεί ούτε λίγο ούτε πολύ 3.220 διοικητικές διαδικασίες από όλα τα υπουργεία και από δημόσιους φορείς, ενώ στόχος είναι έως τις αρχές  του νέου έτους να είναι ενταγμένες 3.500 διαδικασίες.
Συνολικά πάνω από 1.300 διαδικασίες βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας, έγκρισης και ελέγχου και σταδιακά θα εντάσσονται στην πλατφόρμα.
Σκοπός της παρέμβασης είναι η ανάπτυξη ενός μοναδικού σημείου αναφοράς για  όλες τις διαδικασίες του Δημοσίου με κύριους στόχους την καταγραφή, αποτύπωση και μοντελοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών των δημοσίων υπηρεσιών και των φορέων που εποπτεύουν, τη συνεχή επικαιροποίηση των διαδικασιών μετά από κάθε μεταβολή και τη δημιουργία μιας βάσης για την απλούστευση των διαδικασιών κατάργηση ή μείωση των απαιτούμενων βημάτων ή/δικαιολογητικών.

Από τη διαδικτυακή πύλη www.mitos.gov.gr οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν στάδια υλοποίησης κάθε διαδικασίας, φυσικά ή/και ψηφιακά σημεία εξυπηρέτησης, τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά, τον εκτιμώμενο χρόνο και το κόστος της διεκπεραίωσης.
Οι κατηγορίες υπηρεσιών είναι παρόμοιες με τις υπηρεσίες του gov.gr, όπως είναι γεωργία και κτηνοτροφία, δικαιοσύνη, εκπαίδευση, επιχειρηματική δραστηριότητα, εργασία και ασφάλιση, οικογένεια, περιουσία και φορολογία, πολίτης και καθημερινότητα, πολιτισμός, αθλητισμός και τουρισμός, στράτευση, υγεία και πρόνοια.

Μέσω του Μίτου -η ονομασία του οποίου παραπέμπει στον μύθο του Θησέα και του Μινώταυρου- οι συναλλασσόμενοι με το Δημόσιο μπορούν να πιάσουν το νήμα που θα τους βγάλει από τον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας σε μια σειρά από διοικητικές διαδικασίες. Αυτές είναι μεταξύ άλλων η έκδοση αδειών (από άδειες γάμου και οδήγησης έως ίδρυσης επιχείρησης και ανέγερσης οικοδομής), οι αποζημιώσεις (αγροτικές, ιατρικών δαπανών κ.λπ.), οι εγγραφές (σε αγροτικά μητρώα, μαθητών και φοιτητών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.), οι εσωτερικές διαδικασίες δημοσίου (άδειες, αποσπάσεις κ.λπ.), οι καταγγελίες, τα πιστοποιητικά και οι συντάξεις.

Source link