7ο Industry 4.0 Roundtable: “Κυβερνοασφάλεια και πρακτικές προστασίας από την οικονομική εξαπάτηση”

Το 7ο Roundtable Ι4.0 του ΣΕΒ για την πρακτική ενδυνάμωση επιχειρήσεων σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, με θέμα «Κυβερνοασφάλεια και πρακτικές προστασίας από την οικονομική εξαπάτηση» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023 στις 15:30 – 17:00 στα γραφεία του ΣΕΒ, Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα.

Με αναφορές σε πρακτικά παραδείγματα, το Roundtable θα εστιάσει στις απειλές και τους κινδύνους οικονομικής εξαπάτησης που συνδέονται με τον πολλαπλασιασμό και την ταχύτητα περαίωσης των ψηφιακών συναλλαγών. Μέσα από πρακτικά παραδείγματα, η συζήτηση θα εστιάσει σε βήματα κυβερνοπροστασίας των οικονομικών συναλλαγών των επιχειρήσεων και των οικονομικών σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές, την ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την κυβερνοασφάλεια, και τη μείωση του κόστους ενός περιστατικού κυβερνοασφάλειας.

Γιατί ενδιαφέρει την επιχείρησή σου;

Στο πλαίσιο του Roundtable θα συζητηθούν ψηφιακά εργαλεία και πρακτικές που επιτρέπουν σε κάθε επιχείρηση να επιδιώξει, μεταξύ άλλων:

  • Προστασία οικονομικών πόρων από κινδύνους ψηφιακής εξαπάτησης
  • Προστασία προμηθευτών και πελατών από την έκθεση σε κινδύνους οικονομικής εξαπάτησης
  • Ενίσχυση κουλτούρας κυβερνοασφάλειας του προσωπικού
  • Μείωση κόστους περιστατικών κυβερνοασφάλειας

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Το Roundtable απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών από όλους τους κλάδους, και ενδιαφέρει στελέχη επιχειρήσεων προερχόμενα από τη διεύθυνση διοίκησης, οικονομικών, ανθρώπινου δυναμικού, εταιρικής ευθύνης και υπευθυνότητας, διεύθυνση πληροφοριακών συστημάτων, κτλ.
  • Στο Roundtable θα συμμετέχει μικρός αριθμός στελεχών, κατά προτεραιότητα μελών του ΣΕΒ.

Συμπληρώσετε  παρακάτω τη φόρμα εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας, Τ: 211 5006165, Ε: [email protected]  

Source link