Η Κομισιόν έλαβε τρίτο αίτημα πληρωμής από την Ελλάδα, για δάνεια 1,85 δισ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι έλαβε τρίτο αίτημα πληρωμής από την Ελλάδα, για δάνεια ύψους 1,85 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

«Αυτό το αίτημα πληρωμής σχετίζεται με στόχο που απαιτεί να υπογραφούν 3,5 δισ. ευρώ δανείων RRF από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες με τελικούς αποδέκτες για την υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων που σχετίζονται με τομείς όπως η πράσινη μετάβαση, η ψηφιακή μετάβαση και η καινοτομία. Η Ελλάδα υποβάλλει αυτό το αίτημα πληρωμής νωρίτερα, αντανακλώντας ταχύτερη από την αναμενόμενη απορρόφηση των δανείων από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα», αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το σημερινό αίτημα πληρωμής για δάνεια 1,85 δις. ευρώ, έρχεται να προστεθεί στο αίτημα πληρωμής που υπέβαλε η Ελλάδα το Μάιο του 2023, για επιχορηγήσεις ύψους 1,72 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αξιολόγηση από την Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή ενέκρινε το αναθεωρημένο σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει τα 5 δις. ευρώ επιπλέον δάνεια που ζήτησε η Ελλάδα. Το αναθεωρημένο σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί με 18,2 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,7 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι πληρωμές στο πλαίσιο του RRF βασίζονται στην απόδοση και εξαρτώνται από την υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει το αίτημα της Ελλάδας και θα διαβιβάσει την προκαταρκτική της αξιολόγηση για την εκπλήρωση του στόχου που απαιτείται για αυτήν την πληρωμή, στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή του Συμβουλίου.

Source link