Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4849/2021 όπως ισχύει, η Περιφέρεια Κρήτης προσκαλεί τους υφιστάμενους αδειούχους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από 6 μέρες την εβδομάδα σε Λαϊκές Αγορές των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης και που ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν τις ημέρες δραστηριοποίησης να συμμετέχουν στην αριθμ. πρωτ. 403233/28.11.2023 προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης, που έχει αναρτηθεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α. και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή
Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr/ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 4.12.2023 ώρα 7.00 έως 17.1.2024 ώρα 23:59
Η προκήρυξη( ΑΔΑ: ΨΨΡ7ΛΚ-ΤΜΑ ), τα έντυπα των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων (Παράρτημα) και ο οδηγός συμμετοχής στην Προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης https://www.crete.gov.gr/emporio και στο https://www.crete.gov.gr/laikes- agores/ και στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Περισσότερες πληροφορίες:
Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, τμήμα Εμπορίου, [email protected] , 2813410-287, -255 Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά, 73132, [email protected] , [email protected], [email protected] , [email protected] τηλ.2821345845, 2821345850, 2821345824
Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Ρεθύμνου, δ/νση Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο, 74131, [email protected] , [email protected] τηλ. 2831340708,2831340866
Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Ηρακλείου, δ/νση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17, τκ
71202,[email protected] τηλ. 2813410455
Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Λασιθίου , δ/νση Τέρμα Πολυτεχνείου τ.κ. 72100, [email protected] , [email protected], τηλ 2841340564,2841340565.

Source link