Μονοθεματική συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης στις 8 Δεκεμβρίου

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η Περιφέρεια Κρήτης
προγραμματίζει να εξετάσει και να εκφράσει άποψη επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΕΠΑΥΑΠ) στο πλαίσιο μονοθεματικής συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 στις 12 το μεσημέρι στην Αντιπεριφέρεια Ηρακλείου στη Περιφέρεια Κρήτης.

Ο φάκελος της «ΣΜΠΕ του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων» είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο: https://herema.gr/announcement-seia-ndp-owf/

Source link