Η υποβάθμιση της εκπαίδευσης, τα εξαντλητικά ωράρια και οι ανεπάρκειες των υποδομών προβληματίζουν ειδικευόμενους και νέους γιατρούς

Η υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα εξαντλητικά ωράρια συνεχούς εργασίας και εφημεριών καθώς και οι ανεπάρκειες των υποδομών στο εργασιακό περιβάλλον είναι ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ειδικευόμενοι και οι νέοι γιατροί σήμερα. Οι προβληματισμοί των νέων γιατρών διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης που διοργάνωσε η Γραμματεία Νέων Ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) με τη συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων των ειδικευόμενων στα επιστημονικά συμβούλια των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.

Η έλλειψη ή η μη τήρηση βιβλιαρίου εκπαίδευσης (log-book) κατά τη διάρκεια της ειδικότητας, οι κατά περίπτωση κακοσυντηρημένες κτιριακές εγκαταστάσεις των δημοσίων δομών υγείας, η έλλειψη χώρων ανάπαυσης στις εφημερίες, οι κενές θέσεις σε κάποιες ειδικότητες και οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στην πλήρωσή τους, η ανισοκατανομή των ειδικευομένων στα έτη ειδικότητας και επιπλέον οι χαμηλές οικονομικές απολαβές ή η «αμισθία» σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας ήταν κάποια από τα προβλήματα τα οποία ανέφεραν οι νέοι γιατροί στη διάρκεια της συνάντησης.

«Οι ειδικευόμενοι και οι νέοι γιατροί είναι το μέλλον του ΕΣΥ, της υγείας, της παιδείας και της κοινωνίας. Οφείλουμε να λύσουμε χρόνια ζητήματα αν δεν θέλουμε χιλιάδες ακόμη μετανάστες-επιστήμονες» σημείωσε ο πρόεδρος του ΙΣΘ Νίκος Νίτσας.

Στη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε ότι οι θέσεις των νέων ιατρών θα αναδειχθούν ακόμη περισσότερο προσεχώς από τον ΙΣΘ ενώ επίκειται διερεύνηση κι άλλων ζητημάτων που τους απασχολούν, με χρήση σχετικών ερωτηματολογίων στο σύνολο των ειδικευομένων και στη συνέχεια προγραμματισμός διεκδικητικών δράσεων προκειμένου να βρεθούν λύσεις.

φωτογραφία αρχείου

Source link