Δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ και τον Ιανουάριο

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στα e-εργαστήρια (workshops) ομαδικής συμβουλευτικής από εξειδικευμένα στελέχη της ΔΥΠΑ, η  δράση θα συνεχιστεί και τον Ιανουάριο 2024 με 18 εργαστήρια.

Όλοι όσοι αναζητούν εργασία και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους, μπορούν να παρακολουθήσουν e- εργαστήρια στις εξής θεματικές ενότητες:

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη;

Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα;

Πώς να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο;

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από τις 5 Ιανουαρίου, στη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/workshops

Το πρόγραμμα των e-Εργαστηρίων του Ιανουαρίου διαμορφώνεται ως εξής:

1η Θεματική: Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;
8:30-10:30 16/01, 23/01, 25/01, 30/01
2η Θεματική: Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη;
11:00-13:00 16/01, 23/01, 30/01
13:00-15:00 11/01, 18/01, 25/01
3η Θεματική: Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα;
13:00-15:00 16/01, 23/01, 30/01
4η Θεματική: Πώς να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο;
11:00-13:00 11/01, 18/01, 25/01
5η Θεματική: Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
08:30-10:30 11/01, 18/01

 

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Source link