Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Πάνω από 331.000 αιτήσεις λίγες ημέρες πριν κλείσει η πλατφόρμα

Σε περισσότερες από 331.000 ανέρχονται οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης με ρεύμα, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα της ΑΑΔΕ.

Αναμένεται, όμως, ακόμη μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων μέχρι τις 19 Ιανουαρίου, που κλείνει η πλατφόρμα.

Υπενθυμίζεται, δε, πως, η επιδότηση αφορά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο και αφορά ποσό 45 έως 480 ευρώ με τη μορφή έκτακτης ενίσχυσης η οποία θα χορηγηθεί στον καθιερωμένο έναντι ή εκκαθαριστικό λογαριασμό που λαμβάνουν από τον εκάστοτε πάροχο τους.

Βήμα – βήμα η υποβολή αιτήσεων

Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην πλατφόρμα myAADE

Πληκτρολογεί τον αριθμό παροχής ρεύματος της κύριας κατοικίας

Συμπληρώνει τα τετραγωνικά της κατοικίας

Επιλέγει αν είναι ο ιδιοκτήτης, ο μισθωτής ή αν φιλοξενείται στο ακίνητο και προσθέτει τα στοίχεία που του ζητούνται, όπως πχ το ΑΦΜ του εκμισθωτή.

Τέλος, συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την οριστική υποβολή της αίτησης και αμέσως ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται αν η δήλωση του έγινε «αποδεκτή» ή αν «απορρίφθηκε», καθώς και τους λόγους της μη έγκρισης.

Ποιοί μένουν «εκτός»

Σημειώνεται πως δεν είναι αποδεκτή η αίτηση για αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τον οποίο έχει εγκριθεί επίδομα θέρμανσης, που αφορά στη χειμερινή περίοδο 2023-2024, από άλλες πηγές (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.).

Επίσης, δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως και για περισσότερες της μίας αίτησης από τον ίδιο ΑΦΜ.

Παράλληλα, «εκτός» μένουν και όσοι δεν πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ισχύουν, τα οποία είναι τα ίδια με το επίδομα θέρμανσης, όπως για παράδειγμα:

εισόδημα μέχρι 16.000 ευρώ για τον άγαμο και

εισόδημα έως 24.000 ευρώ για τον έγγαμο, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

εισόδημα έως 29.000 ευρώ για τη μονογονεϊκή οικογένεια, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο

η αξία της περιουσίας να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους, υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει

η αξία της περιουσίας να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022.

Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της ενίσχυσης

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι γύρω στο ένα με 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, ενώ το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο τον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του δικαιούχου.

Συγκεκριμένα, για τη χορήγησή της ενίσχυσης αξιοποιούνται δεδομένα που αφορούν στους Ταχυδρομικούς Κώδικες, τους δήμους και τους οικισμούς της χώρας. Πρόκειται για τις βαθμοημέρες, που αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.

cnn

Source link