Εκπροσώπηση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας στη Διάσκεψη της ΕΕ

Η πρωτοβουλία της διοργανώτριας Βελγικής Προεδρίας αποτέλεσε αφορμή γόνιμου διαλόγου για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών πολιτικών που στοχεύουν στην στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Όπως ειπώθηκε και από τον Γενικό Γραμματέα, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα δεν είναι μια απλή εισοδηματική πολιτική στην Ελλάδα, αλλά αποτελείται από τρεις πυλώνες. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος:

α) λαμβάνουν το επίδομα, το οποίο αυξήθηκε κατά 8% από 1η Δεκεμβρίου του 2023, μαζί με τα εισοδηματικά όρια επιλεξιμότητας,

β) έχουν πρόσβαση σε σειρά υπηρεσιών και αγαθών όπως είναι το ΤΕΒΑ και το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος και

γ) ακολουθώντας πλέγμα δράσεων, όπως η εγγραφή στη ΔΥΠΑ και η δημιουργία ατομικού σχεδίου δράσης, έχουν τη δυνατότητα επανένταξης στην αγορά εργασίας, μέσω και εξειδικευμένου προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα στοχεύει στην κατάρτιση και την προώθηση της απασχόλησης των δικαιούχων του ΕΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών της ΕΕ, εστίασαν στα αποτελέσματα των στρατηγικών τους, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών πρόσβασης και παροχής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, στα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών και κυρίως στα επόμενα βήματα για την προσέγγιση του κοινού ευρωπαϊκού στόχου καταπολέμησης της φτώχειας και αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων.

Source link