«Ψήφος εμπιστοσύνης» από τις επιχειρήσεις στη ΔΥΠΑ

Από 15,6% το 2020 στο 45% το 2023 το ποσοστό ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη ΔΥΠΑ, σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ

Σημαντική αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων που δηλώνει ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, καταγράφεται στην ετήσια έρευνα γνώμης των επιχειρήσεων «Ο Σφυγμός του Επιχειρείν», που διενήργησε για το 2023, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στην ενότητα όπου αποτυπώνεται ο βαθμός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από δημόσιους φορείς/υπηρεσίες, το ποσοστό επιχειρήσεων που αποτιμά ικανοποιητικές τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, ανέρχεται στο 45%.

Το συγκεκριμένο ποσοστό εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, όταν αντίστοιχα το 2022 ήταν στο 33,8%, το 2021 στο 25% και το 2020 στο 15,6%. Δηλαδή, μέσα σε μία τετραετία το ποσοστό ικανοποίησης σχεδόν τριπλασιάστηκε, καταγράφοντας αύξηση κατά 188%.

Η έρευνα που υλοποιήθηκε από τον ΣΕΒ, για έβδομη συνεχή χρονιά, εντοπίζει και αναλύει τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία, αλλά και στην αναπτυξιακή προοπτική των επιχειρήσεων.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης επισημαίνει μεταξύ άλλων:

«Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΣΕΒ μας γεμίζουν με ιδιαίτερη ικανοποίηση, καθώς όπως αποτυπώνεται στα ευρήματα, σχεδόν οι μισές ελληνικές επιχειρήσεις, δίνουν ισχυρή «ψήφο εμπιστοσύνης» στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, σχεδόν τριπλασιάζοντας το ποσοστό ικανοποίησης σε μόλις 4 χρόνια. Είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά δεν εφησυχάζουμε. Αυτά τα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα αφενός μας δίνουν κίνητρο να συνεχίζουμε να δουλεύουμε εντατικά και στοχευμένα με στόχο την ουσιαστική στήριξη των ανέργων, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αφετέρου αυξάνουν την ευθύνη μας να ανταποκριθούμε ολοένα και πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες τους.

Με αυτή την πυξίδα θα συνεχίσουμε. Παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις στην οικονομία, με στόχο την καλύτερη εναρμόνιση των δράσεων μας στον τομέα της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Η ΔΥΠΑ μετεξελίσσεται σε έναν καίριο πυλώνα στήριξης της απασχόλησης, αλλά και σε ένα στρατηγικό σύμμαχο των επιχειρήσεων, οι οποίες πλέον αναγνωρίζουν σε εμάς έναν αξιόπιστο εταίρο».

Source link