Κύπρος: Σχέδιο Δράσης για την ασφάλεια στο υδάτινο περιβάλλον

Στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτικών οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στο υδάτινο περιβάλλον, την πρόληψη των πνιγμών και των θαλάσσιων ατυχημάτων, καταρτίστηκε Σχέδιο Δράσης, το οποίο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως λειτουργία πληροφοριακού συστήματος ελέγχων και επιθεωρήσεων, παρατηρητηρίου ατυχημάτων, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ασφάλεια στο υδάτινο περιβάλλον, πρόγραμμα ασφαλούς κολύμβησης για παιδιά μέχρι δώδεκα ετών, ενημερωτική καμπάνια τρίτης ηλικίας, θέσπιση εθνικής ημέρας πρόληψης πνιγμών, εκσυγχρονισμό νομοθετικού πλαισίου και κανονισμών και σχετική ενημέρωση πολιτών μέσω ειδικής εφαρμογής. Περαιτέρω, αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής υπό την εποπτεία της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και τυχόν εμπλουτισμό του με επιπλέον δράσεις.

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων που προνοεί το Σχέδιο Δράσης αναμένονται να αρχίσουν τον Μάϊο 2024 και να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους μέχρι τον Ιούλιο 2024.  Με την ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θέτει το Σχέδιο Δράσης, ο στόχος είναι να καταστούν στην πορεία ως δράσεις συνεχούς διάρκειας.

Εντός αυτού του πλαισίου σήμερα η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους του μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού “Safe Water Sports” σχετικά με τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας και ενημέρωση για τις σχετικές πρωτοβουλίες και το σύνολο των δράσεων και καλών πρακτικών που ήδη υλοποιεί στην Ελλάδα αφιλοκερδώς.

Για το σχετικό βίντεο πατήστε εδώ.

Source link