Ποιοι άνδρες δυσκολεύονται να απολαύσουν την ερωτική συνεύρεση

Η κακή εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους καθώς και η αγωνία να μην αποκλίνουν από τα κοινωνικά κατασκευασμένα πρότυπα θα στερήσει από πολλούς άνδρες την ερωτική ευχαρίστηση και ικανοποίηση ως συνέπεια της χαμηλής εκτίμησης που τρέφουν για τη σεξουαλικότητά τους.

Γράφει η Νικολέτα Καββαθά

Τα πρόσφατα ευρήματα που δημοσιεύονται στο Psychology & Sexuality δεν είναι ακριβώς «νέα», καθώς σειρά μελετών έχουν κατά καιρούς αναδείξει το αρνητικό αντίκτυπο της χαμηλής αυτοεκτίμησης για την εικόνα σε σχέση με τη σεξουαλική ζωή. Εν προκειμένω όμως, σε αντίθεση με τις παλαιότερες έρευνες που επικεντρώνονταν στις γυναίκες, οι ερευνητές αναζήτησαν αυτές τις επιπτώσεις στον ανδρικό πληθυσμό και τη σεξουαλική του αυτοεκτίμηση, «το θετικό πρόσημο και εμπιστοσύνη στην ικανότητα να βιώνει κανείς τη σεξουαλικότητα του με έναν ικανοποιητικό και ευχάριστο τρόπο» όπως εξηγούν οι ερευνητές.

Αφορμή για τη μελέτη στάθηκε μεταξύ άλλων και η πεποίθηση των μελών της ανδρικής διαδικτυακής κοινότητας των Incels (involuntary celibates=εκουσίως άγαμοι), πως η ελκυστική εμφάνιση είναι αναγκαία για την εύρεση συντρόφου, με πολλά μέλη να εστιάζουν στο μέγεθος του καρπού ή το σχήμα του κρανίου ως δείκτες της επιτυχίας σεξουαλικών και συντροφικών σχέσεων, σύμφωνα με τον David Hattie από το Ερευνητικό Εργαστήριο O.R.G.A.S.M Research Lab.

Για τις ανάγκες της έρευνας, 298 άνδρες ηλικίας περίπου 33 ετών συμπλήρωσαν μια σειρά από ερωτηματολόγια, συμπεριλαμβανομένου του ενός για την εικόνα του σώματος (Body Esteem Questionnaire-Revised) καθώς και κλίμακες αξιολόγησης 5 βαθμών σχετικά με μέρη του σώματος (π.χ. χέρια, στήθος) και σωματικές επιδόσεις (π.χ. επίπεδο ενέργειας, φυσικός συντονισμός). Οι απαντήσεις συνοψίστηκαν σε τρεις μεταβλητές που έδειξαν να που αλληλεπιδρούν και σχετίζονται με την εκτίμηση για τις σεξουαλικές επιδόσεις: δύναμη κορμού, φυσική κατάσταση και σεξουαλική ελκυστικότητα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

η εκτίμηση του σώματος για σημεία όπως ο καρπός, η μύτη, το σαγόνι και το ύψος συσχετίστηκε επίσης με τη σεξουαλική εκτίμηση,
όσοι είχαν καλή εντύπωση για το σώμα τους ήταν πιθανότερο να συμφωνήσουν με προτάσεις όπως «θα βαθμολογούσα αρκετά καλά τις σεξουαλικές μου επιδόσεις» (και δυσκολότερα να αμφιβάλουν για αυτές),
το άγχος για την εικόνα του σώματος είχε αρνητικό αντίκτυπο στη σχέση σεξουαλικής ελκυστικότητας και σεξουαλικής εκτίμησης, μειώνοντας την τελευταία και κάνοντας πιθανότερο να συμφωνήσουν με φράσεις όπως «δεν μου αρέσει η σύντροφός μου να με βλέπει εντελώς γυμνό κατά την ερωτική πράξη» ή «κατά τη διάρκεια του σεξ προσπαθώ να κρύψω ορισμένα σημεία του σώματός μου».
Αναφορικά με τα ανδρικά στερεότυπα και κατά πόσο συμφωνούσαν με προτάσεις περί τον ανδρισμό/αρρενωπότητα (περιορισμένη συναισθηματικότητα, αρνητική στάση απέναντι στις σεξουαλικές μειονότητες, αποφυγή της θηλυκότητας, μεγάλη σημασία στο σεξ, τραχύτητα, κυριαρχία κ.α.), οι απαντήσεις έδειξαν ότι:

η σχέση μεταξύ της δύναμης του κορμού και της σεξουαλικής εκτίμησης δεν επηρεάστηκε από τη συμμόρφωση με το κλασικό ανδρικό πρότυπο, παραδόξως σύμφωνα με τους ερευνητές που ανέμεναν ότι ότι ένας πιο macho/μυώδης άνδρας θα είχε άλλη σεξουαλική αυτοεκτίμηση, οι οποίοι εντούτοις απέδωσαν το αποτέλεσμα στις νέες τάσεις για πιο αδύνατο/γραμμωμένο σώμα παρά «φουσκωμένο»,
η σχέση μεταξύ της σεξουαλικής ελκυστικότητας και της σεξουαλικής εκτίμησης ήταν ισχυρότερη όταν οι άνδρες παρέμεναν πιστοί στη στερεοτυπική ανδρική συμπεριφορά,
η σχέση μεταξύ φυσικής κατάστασης και σεξουαλικής εκτίμησης ήταν ισχυρότερη όταν δεν εγκλωβίζονταν στα σχετικά πρότυπα. Η αυστηρότερη συμμόρφωση με τις ανδρικές έμφυλες νόρμες μειώνει τη σεξουαλική εκτίμηση, κάτι που ενδεχομένως οφείλεται στην πίεση που αισθάνονται αυτοί οι άνδρες να διατηρήσουν τη φυσική τους κατάσταση για να απολαμβάνουν τη σεξουαλικότητά τους, εξήγησε ο David Hattie.

Επίπτωση στη σεξουαλική και ψυχική υγεία

«Συνολικά, τα ευρήματά μας υποστηρίζουν ότι τα προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τόσο τις θετικές όσο και αρνητικές επιδράσεις της εικόνας του σώματος στους άνδρες στο πόσο αξιολογούν τις επιδόσεις τους και ευχαριστούνται το σεξ» σχολίασε ο Hattie καταλήγοντας πως: «η αρνητική εικόνα του σώματος στους άνδρες μπορεί να έχει σοβαρές μακροχρόνιες συνέπειες όπως η υπερβολική άσκηση, η κατάθλιψη, η μοναξιά, η κοινωνική σύγκριση, η σεξουαλική δυσαρέσκεια και η διαταραγμένη διατροφή. Πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί στους άνδρες ένας χώρος για να συζητήσουν και να επεξεργαστούν τις επιπτώσεις που έχει η αρνητική εικόνα του σώματος στη σεξουαλικότητά τους τόσο στην ψυχοθεραπεία, όσο και στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κοινωνία εν συνόλω».