ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΕΘ Πάνω από 150 εκ. ευρώ χωρίζουν την επιθυμία από την πραγματικότητα

Στην αναζήτηση 300 εκ. ευρώ βρίσκονται όσοι εμπλέκονται στην ανάπλαση της ΔΕΘ, όπως προέκυψε από τη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΘ HELEXPO.
Το ποσόν αυτό αναμένεται να χρειαστεί για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της Θεσσαλονίκης, αλλά είναι άγνωστο από πού θα βρεθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι πρόθυμη να βάλει, μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, τα 25.000.000 ευρώ -για τη δημιουργία των χώρων πρασίνου εντός της έκτασης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι άλλα 90 εκ. ευρώ υπάρχει περίπτωση να προκύψουν από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (από το κράτος, δηλαδή). Το δε ΤΑΙΠΕΔ θα είναι ο τεχνικός σύμβουλος του έργου, καθώς, μέσω της Προεδρίας της Κυβέρνησης, θα ενταχθεί  στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.
Καθώς το έργο θα κατασκευαστεί με ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα) τα υπόλοιπα χρήματα (περίπου 200 εκ. ευρώ) θα αναζητηθούν από ιδιώτη, καθώς άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς της Θεσσαλονίκης μάλλον δεν δύνανται να συμμετέχουν, παρά το ότι εκφράζουν απόψεις, ακόμη και αντιρρήσεις, για την ανάπλαση της έκτασης.
Όσον αφορά τα δέκα θέματα που έθεσε ο δήμος Θεσσαλονίκης, (δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου 90-100 στρεμμάτων στο νότιο τμήμα της ΔΕΘ, δημιουργία νέου πάρκου στο βόρειο τμήμα στους χώρους της Αγίας Φωτεινής, μείωση του ποσοστού κάλυψης στην προς δόμηση επιφάνεια κατά 4-6 στρέμματα, απουσία περίφραξης, ανάληψη της υποχρέωσης από το Φορέα Διαχείρισης της ΔΕΘ για τη συντήρηση του Μητροπολιτικού Πάρκου, δημιουργία 1500-2000 θέσεων στάθμευσης, διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων εντός του Αλεξάνδρειου Μελάθρου (Παλέ ντε Σπορ) και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με άδεια του Δήμου Θεσσαλονίκης, στους εξωτερικούς χώρους, διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΘ, κατασκευή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων  και δέσμευση για τμηματική παραχώρηση των εκτάσεων του Γ’ Σ.Σ. στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την αξιοποίησή τους ως χώρο πρασίνου) κάποια από αυτά είναι δυνατό να προχωρήσουν, άλλα είναι υπό συζήτηση και άλλα απορρίπτονται.
Από τα σημεία που απορρίπτονται είναι η παραχώρηση των εκτάσεων του Γ’ ΣΣ, ενώ υπό συζήτηση μπαίνουν η χρήση του Παλέ ντε Σπορ (ήδη έχει παραχωρηθεί σε διαφόρους, όπως στον Α.Σ. Άρη η χρήση της σάλας) και η μείωση του ποσοστού κάλυψης στην προς δόμηση επιφάνεια. Κι αυτό επειδή φαίνεται πως τα περισσότερα χρήματα θα βάλει ο ιδιώτης, ο οποίος θα ΄χει και τον τελευταίο λόγο, αφού ξεκαθαρίστηκε ότι, όσον αφορά την κατασκευή του Συνεδριακού αυτό μπορεί να μειωθεί, όμως δεν υπάρχει περίπτωση μείωσης της έκτασης των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και άλλες ιδιωτικές επενδύσεις όπως η δημιουργία εμπορικού κέντρου.
Χωρίς επιφύλαξη η διοίκηση της ΔΕΘ Α.Ε. δέχεται τον όρο του δημόσιου χαρακτήρα, κάτι που, ούτως ή άλλως, έχει εκφράσει και η κυβέρνηση.