Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας-«Γίνε Μέρος του Σχεδίου»

Υπό απειλή το 21,5% των ειδών ζώων, φυτών και μυκήτων στην Ελλάδα - Η σημερινή ημέρα μας υπενθυμίζει την ευθύνη μας απέναντι στον πλανήτη και καλεί για δράση

Η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2024 αποτελεί μια κρίσιμη υπενθύμιση της σπουδαιότητας της διατήρησης της βιοποικιλότητας στον πλανήτη μας. Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία της ζωής στη Γη, περιλαμβάνοντας όλα τα είδη φυτών, ζώων και μικροοργανισμών, καθώς και τα οικοσυστήματα στα οποία ανήκουν, συμβάλλει στην σταθερότητα των οικοσυστημάτων, στην ανθεκτικότητα στις αλλαγές του κλίματος, στην επικονίαση των φυτών, στον καθαρισμό του νερού και του αέρα, και την διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους.

Ωστόσο, αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως η αποψίλωση των δασών, η ρύπανση, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και η κλιματική αλλαγή. Οι απώλειες της βιοποικιλότητας οδηγούν σε ανισορροπία των οικοσυστημάτων, μειώνοντας την ικανότητά τους να υποστηρίζουν τη ζωή και να προσαρμόζονται στις αλλαγές. Δεκάδες χιλιάδες πληθυσμοί άγριας ζωής μειώθηκαν κατά 69% σε από το 1970 στους 31.821 πληθυσμούς που μελετήθηκαν.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σε καθεστώς απειλής ανήκει το 28% των ειδών που έχει αξιολογήσει η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN). Οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν προκαλέσει την απώλεια του 83% όλων των άγριων θηλαστικών και των μισών φυτικών ειδών, ενώ ο αριθμός των εκτρεφόμενων ζώων έχει εκτοξευθεί σε μια εκπληκτική τεχνητή ανισορροπία. Tα εκτρεφόμενα πουλερικά αποτελούν σήμερα το 71% όλων των πτηνών στον πλανήτη, με μόλις το 31% να είναι άγρια. Η εικόνα είναι ακόμη πιο τραγική για τα θηλαστικά – το 62% όλων των θηλαστικών στη Γη είναι κυρίως αγελάδες και γουρούνια. Το 34% αποτελούν οι άνθρωποι και μόλις το 4% τα άγρια ​​ζώα.

Έκθεση που δημοσιεύτηκε στο (PNAS), με τίτλο «Η κατανομή της βιομάζας στη Γη»

Στην Ελλάδα ένα στα πέντε είδη απειλείται με εξαφάνιση

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το ποσοστό εξαφάνισης στο σύνολο των ειδών που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του Κόκκινου Καταλόγου ανέρχεται στο 21,5%. Όσον αφορά στις επιμέρους ταξινομικές ομάδες, σε καθεστώς απειλής ανήκουν το 18,7% των φυτών, το 22,6% των ζώων και το 34,8% των μυκήτων που αξιολογήθηκαν. Ειδικότερα το 28,3% των πουλιών, το 31,3% των θηλαστικών, το 13,3% των ερπετών, το 34,6% αμφιβίων και το 21,5% των ασπόνδυλων απειλούνται με εξαφάνιση. Ο Κόκκινος Κατάλογος, που συνέταξε ο ΟΦΥΠΕΚΑ περιλαμβάνει τα 11.500 απειλούμενα είδη ζώων, φυτών και μυκήτων της Ελλάδας. Κάποια είδη, χάρη στην εφαρμογή μέτρων προστασίας και διατήρησης, δεν απειλούνται άμεσα, πλέον, με εξαφάνιση στην χώρα και έχουν μετακινηθεί στην κατηγορία του χαμηλού κινδύνου (LC), όπως η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta και το κιρκινέζι (Falco naumanni).

Η συμφωνία του Κουνμίνγκ – Μόντρεαλ για τη βιοποικιλότητα

Η φετινή θεματική της παγκόσμιας ημέρας βιοποικιλότητας, «Γίνε Μέρος του Σχεδίου», εστιάζει στη σημασία της συλλογικής δράσης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας, υποστηρίζοντας την εφαρμογή του Παγκόσμιου Πλαισίου Βιοποικιλότητας του Κουνμίνγκ-Μοντρεάλτο οποίο αναφέρεται επίσης ως το Σχέδιο για την Βιοποικιλότητα. Αποτελεί μια διεθνή προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που σχετίζονται με την απώλεια βιοποικιλότητας και καλεί όλους – κυβερνήσεις, οργανισμούς, κοινότητες και άτομα – να συμμετάσχουν ενεργά στην υλοποίηση αυτών των στόχων.

ΠαγκόσμιουΤο πλαίσο Βιοποικιλότητας του Κουνμίνγκ-Μοντρεάλ, το οποίο αναφέρεται επίσης ως το Σχέδιο για την Βιοποικιλότητα

Το σχέδιο υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της COP15 και θέτει φιλόδοξους στόχους για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας μέχρι το 2030 συμπεριλαμβανομένων την προστασία του 30% της ξηράς και των θαλάσσιων περιοχών, τη μείωση της ρύπανσης, την προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και την ενίσχυση της συμμετοχής των αυτόχθονων πληθυσμών στη διαχείριση της βιοποικιλότητας. Περιλαμβάνει 23 στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030, όπως:

  • Ανάληψη δράσεων για την προστασία και την αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων, με στόχο την επίτευξη του 30% προστατευόμενων περιοχών. Αποκατάσταση τουλάχιστον 20% των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, με έμφαση στις περιοχές που είναι κρίσιμες για τη βιοποικιλότητα.
  • Μείωση της ρύπανσης, της χρήσης πλαστικών, των χημικών ουσιών και άλλων ρυπογόνων παραγόντων που βλάπτουν τη βιοποικιλότητα.
  • Προώθηση βιώσιμων γεωργικών και αλιευτικών πρακτικών που δεν επιβαρύνουν τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα.
  • Προώθηση της συμμετοχής των αυτόχθονων πληθυσμών στη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Ώρα για δράση

Οι επιτυχημένες δράσεις ανά τον κόσμο δείχνουν ότι η συντονισμένη προσπάθεια και η πολιτική πίεση μπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα αναδάσωσης της Κόστα Ρίκα έχει επιτύχει σημαντική αποκατάσταση των δασών της μέσω προγραμμάτων αναδάσωσης και βιώσιμης διαχείρισης των δασικών πόρων. Η δασική κάλυψη της χώρας αυξήθηκε από περίπου 21% της έκτασής της την δεκαετία του 1980 σ,ε πάνω από 50% σήμερα.

Το θαλάσσιο πάρκο της μεγάλης κοραλλιογενής υφάλου στην Αυστραλία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προστατευόμενα θαλάσσια οικοσυστήματα στον κόσμο. Βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του Queensland, αποτελείται από σχεδόν 3.000 επιμέρους υφάλους και 900 νησιά και είναι το μεγαλύτερο σύστημα κοραλλιογενών υφάλων στον πλανήτη. Η διαχείριση και η προστασία του έχει συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των θαλάσσιων ειδών και των κοραλλιογενών υφάλων.

Η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και να γίνουμε όλοι μέρος του σχεδίου για να διαφυλάξουμε τη βιοποικιλότητα και να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο του OOC-9, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε 21 δεσμεύσεις για την προστασία των θαλασσών και του περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων να αυξήσει την έκταση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών «καλύπτοντας περίπου το 1/3 των χωρικών θαλάσσιων υδάτων μας». Είναι κρίσιμο να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να πιέζουμε τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους για να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη και τις επόμενες γενιές.

ΠΗΓΗ: avgi.gr